El Ejido


El Ejido bezit de grootste oppervlakte ter wereld in agro-industriële gewas- en broeikassen. Vandaag de dag bedekken meer dan 36.000 hectare plastic de kassen in dit gebied dat ooit een dorre woestijn was. Momenteel worden hier per jaar meer dan drie miljoen ton kasgroenten geproduceerd.

In El Ejido zijn er tegenwoordig tal van internationaal erkende onderzoeksgroepen die coöperaties helpen in de kwaliteit, ecologie en nieuwe benaderingen om de productie te verbeteren. Vandaag de dag hebben meer dan 70% van de kassen, geen externe energie meer nodig voor het behoud of kweek van de producten. De waardering van deze studies zijn nationaal en internationaal erkend door de deelname aan diverse projecten (CENIT en PROFIT CICYT). De belangrijkste onderdelen van het onderzoeksstation worden opgesplitst in 4 sectoren, met name de technologie van de teeltkassen, de teelt van subtropische vruchten in het Middellandse-Zeegebied, de biotechnologie en aangelegenheden op het gebied van duurzaamheid en milieu. Een belangrijke taak binnen het station is de verspreiding en overdracht van kennis door middel van proefschriften, scripties, technische seminars en bezoeken aan het centrum. Om professionele groepen in verschillende vakken te laten deelnemen aan de bevordering van duurzame ontwikkeling, worden er seminars georganiseerd voor ecologische economie.

INDIGO DMC Group S.L. ondertekende op 23.08.2012 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente El Ejido en organiseert, in samenwerking met de verschillende ministeries, landbouw- en permaculturele vakreizen en speciale programma's voor coöperaties, technici, wetenschappers, ingenieurs, landbouwkundigen, universiteiten, hogescholen, landelijke vrouwenorganisaties, industrie en handelskamer, boerenorganisaties, vakbonden, enz.

Landbouw & permaculturele technische programma’s  
Voedselproductie
Technische vakbezoeken
Conferenties met coöperaties
Bezoeken wetenschappelijke onderzoekscentra
Landbouw wetenschappen
Landbouweconomie
Rurale sociologie
Agrarische geografie
Agrometeorologie
Agrobiologie
Fytopathology
Kruidenkunde
Entomologie
Training en Agribusiness  
Diëtetiek
Biologische landbouw
Ecologische landbouw
Ecologische, economische en sociologische duurzaamheid
Milieubeweging
Biotechnologie
Bio-economische vakprogramma’s
Voedselwetenschap en technologie