Agrarische Reizen


Landbouw is een centraal element in de geschiedenis van de mensheid en een cruciale factor in de wereldwijde sociaal-economische ontwikkeling. De impact van landbouw op het milieu en de beschaving moet worden erkend en landbouw speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening van de steeds toenemende bevolking. INDIGO DMC Group is het keurmerk voor professionele en thematische agrarische reizen en voor mensen die hun beroeps- of zakenreis wensen te combineren met een culturele ervaring of een ontspannend verblijf in een van de door ons aangeboden bestemmingen.

Agrarische reizen & Evenementen
Bosbouw
Diëtetiek
Voedselproductie
Technologische bezoeken
Wijnbouw-programma's
Conferenties met coöperaties
Landbouw wetenschappen
Training en Agri-business
Universitaire studiereizen voor landbouwingenieurs